Zásady ochrany osobných údajov

Kto som

Volám sa Martin Kolenič. Som samostatne zárobkovo činná osoba a adresa môjho sídla je Šalviová 28, 821 01 Bratislava. Moje IČO je 51057239, moje DIČ je 1086064859.

Adresa mojej webovej stránky je: https://www.martinkolenic.sk

Aké osobné údaje získavam a prečo ich zbieram

Na webovej stránke nepoužívam systém komentárov a neumožňujem ani zakladanie kont používateľov, s tým súvisiace údaje teda neuchovávam. Môžete sa tu však stretnúť s obsahom, ktorý pochádza z iných stránok s odlišnými zásadami ochrany osobných údajov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať prvky sledovania tretích strán a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

V súčasnosti nepoužívam analytické nástroje tretích strán, o ich prípadnom zapnutí a vplyve na osobné údaje informujem na tejto stránke.

S kým zdieľam vaše údaje

Vaše osobné údaje v prípade spolupráce nezdieľam s nikým, zostávajú len u mňa. V prípade, že by bolo v budúcnosti potrebné ich zdieľanie (napríklad s účtovníkom pri vypracovávaní dokumentácie – v súčasnosti neaktuálne, keďže si účtovníctvo spravujem sám), informoval by som všetky dotknuté osoby prostredníctvom e-mailu.

Ako dlho uchovávam vaše údaje

Údaje uchovávam po dobu trvania našej spolupráce a po nej pre prípad, že by bolo potrebné opäť vám poslať vyhotovený preklad či faktúru. Faktúry archivujem v rámci zákonom stanovených lehôt.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Vo vzťahu k vašim údajom vám prislúchajú všetky práva vyplývajúce zo Všeobecnej smernice o ochrane osobných údajov (GDPR).

Okrem údajov, ktoré by som o vás v prípade spolupráce musel uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov, máte plné právo požiadať o vymazanie údajov. Urobte tak, prosím, e-mailom s predmetom „GDPR“ na e-mailovú adresu uvedenú na stránke.

Kam posielam vaše údaje

Keďže web nezbiera údaje, nikam ich ani neposiela.

Údaje v rámci našich spoluprác takisto zostávajú len u mňa, resp. uložené v cloudovej službe, ktorú používam na uchovávanie dát z počítača (Microsoft OneDrive).

Kontaktné informácie

mail [zavináč] martinkolenic <bodka> sk

Dodatočné informácie

Ako chránim vaše údaje pred únikom

Web samotný cielene nezbiera žiadne údaje, preto nemôže dôjsť k úniku.

V prípade našej spolupráce údaje uchovávam v cloudových službách (Microsoft OneDrive), ktoré sú pred zneužitím chránené šifrovaním a prístup k nim vyžaduje prihlásenie prostredníctvom viacfaktorovej autentifikácie

Aké máme procesy pri úniku dát

Keďže tento web cielene nezbiera žiadne údaje, nemôže dôjsť k ich úniku. Pokiaľ ide o údaje uchovávané v rámci našej spolupráce, k úniku by mohlo dôjsť v prípade prelomenia šifrovania používaného cloudovými službami. Ak by k tomu došlo, v spolupráci s právnikom a expertom na počítačovú bezpečnosť podnikneme nutné kroky na minimalizáciu škôd a opätovné zabezpečenie údajov do takej miery, do akej to bude možné a prakticky realizovateľné.

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

K automatizovanému spracovaniu údajov používateľov na tomto webe nedochádza.